پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 38 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: batvandipoor_m
پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی برتر کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید در حیطه های شش گانه ذیل در اردیبهشت ماه  سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.
•    تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
•     یاددهی و یادگیری
•     ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و    

      برنامه(
•    مدیریت و رهبری آموزشی
•    یادگیری الکترونیکی
•    طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

داوری فرآیندهای جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرآیند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار کلاسیک باشد:

۱- هدف مشخص و روشن دارد.

۲- برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.

۳- از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.

۴- اهداف مورد نظر به دست آمده اند.

۵- فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است.

۶- فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.

تمامی اعضای هیات علمی می‌توانند فرآیند های خود را در قالب فرم ارسال خلاصه فرآیند ( فقط به صورت فایل Word و با توجه به اعمال محدودیت حداکثر ۴۰۰۰ کلمه برای متن اصلی گزارش فرایند باشد) به همراه مستندات و مجموعه همراه خود ارائه کنند و پس از تایید کمیته داوری شامل گروه آموزشی مربوطه، مدیرEDO و معاونت آموزشی دانشکده به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال کنند.

از این رو تمامی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان آموزشی درخواست می شود جهت ارسال فرآیندهای آموزشی خود درحیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری به آدرس پست الکترونیکی zmoqise@yahoo.com ارسال فرمایید.

 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره

موارد مهم جهت ارسال فرآیندها به پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

شيوه نامه مديريت و اجراي فرايند داوري پانزدهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري

آيين نامه جشنواره آموزشي كشوري شهيد مطهري

راهنمای حیطه های جشنواره شهید مطهری

فرم ارسال خلاصه فرايند جشنواره آموزشي شهيد مطهري

جدول اطلاعات صاحبان و همکاران فرآیند


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort