پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
برنامه عملیاتی جشنواره 1401-1400

 

- برگزاری جلسات هماهنگی در دبیرخانه دائمی جشنواره مطهری دانشگاه

- تعیین اعضای کمیته‌های زیرمجموعه شامل اعضای کمیته‌های علمی، داوری، اجرایی و صدور ابلاغ آن‌ها

- برنامه‌ریزی جهت اجرای جشنواره شهید مطهری دانشگاهی درکمیته‌های زیربط منطبق با تقویم اعلامی وزارت

-  اعلام فراخوان دریافت فرایندهای آموزشی درسطح دانشگاه واطلاع رسانی به طرق مختلف (پوستر، سایت، وب سایت، ایمیل، کارتابل و...)

- برسی فرایندهای مورد جمع آوری و آماده سازی انها جهت ارائه در جلسات داوری

- تشکیل کمیته داوری و برگزاری جلسات مرتبط

- تعیین نتایج داوری و فرایندهای برتر دانشگاهی

- ثبت فرایندهای برتر دانشگاهی در سامانه جشنواره شهید مطهری کشوری

- برگزاری جلسات هماهنگی اجرای برنامه‌های جشنواره شهید مطهری درهفته آموزش و برنامه ریزی جهت تقدیر از برگزیدگان جشنواره کشوری و دانشگاهی مطهری

- برنامه ریزی جلسات معرفی و تقدیر از برگزیدگان جشنواره مطهری

- اجرای برنامه جشنواره شهید مطهری در هفته آموزش منطبق بر برنامه کشوری هفته آموزش

- مستندسازی و تنظیم صورتجلسات و ارسال به معاونت آموزشی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort