پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
برگزاری جلسات

 

 

جلسه ای در مورخه 6/6/1400 با حضور معاون آموزشی دانشکده و سایر اعضای دبیرخانه جشنواره شهید مطهری برگزار شد. ضمن بررسی مسائل و مشکلات برنامه جشنواره موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:

- مصوبات طراحی و بروزرسانی وب سایت جشنواره شهید مطهری

- صدور ابلاغ برای اعضای دبیرخانه

- لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort