پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
برگزاری کارگاه های آموزشی

 

دبیرخانه جشنواره شهید مطهری دانشکده علوم پزشکی شوشتر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می کند:
وبینار آموزشی: یاددهی و یادگیری ویژه جشنواره شهید مطهری دارای امتیاز آموزشی

 

لینک ثبت نام جهت صدورگواهی: https://edc.shoushtarums.ac.ir/govahi 

 

لینک ورود به جلسه  https://www.skyroom.online/ch/shums/edc              

سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳  ساعت ۱۹:۳۰-۱۸

 

کارگاه ایده های نوآورانه دانشجویی

لینک ثبت نام جهت صدورگواهی: https://edc.shoushtarums.ac.ir/govahi 

لینک ورود به جلسه  https://www.skyroom.online/ch/shums/edc-i             

سه شنبه: 1400/07/20 ساعت۱۸

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort