پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
راهنمای نگارش پروپوزال

 

اساتید و دانشجویان محترم لطفاً در هنگام تهیه پروپوزال¬های خود به نکات زیر توجه فرمایید:  
-    فونت و سایز متن فارسی B Nazanin/14 و متن انگلیسی Times New Roman/12  است.
-    اختصارات (Abbreviation) را به صورت الفبایی حروف تنظیم کرده و در مقابل آن، عبارت کامل نوشته شود.
منابع (References): منابع و رفرنس ها براساس راهنمای نگارش منابع نوشته می شود. روش نگارش منابع براساس روش NLM بوده و جهت دسترسی به فایل راهنما به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/library/Tutorials/edit_reference_92-18.pdf

-    پیوست ها: اگر از پرسشنامه، چک لیست و ....... استفاده شده، یا لازم است نکته ای را به پیوست اضافه نمایید، در این قسمت گنجانده می شود. باید توجه داشت که در قسمت پیوست ها، نیاز به درج شماره صفحه نمی باشد.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort