پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی کمیته دانشجویی


کمیته دانشجویی زیر مجموعه مرکز مطالعات محسوب میشود.
دانشجو بعنوان سرمایه ی اصلی نظام آموزشی،محور توسعه آموزش می باشد و هرگونه بازنگری و بازسازی در نظام آموزشی برای رسیدن به سرانجام، نیازمند در نظر گرفتن رای و نظر این عزیزان می باشد.
در این راستا بسترسازی برای تعامل دانشجویان و بنا نهادن ساز و کارهای مشارکت دانشجویان در نظام آموزشی از اهداف عالی و سیاست های کلان مدیریت آموزشی می باشد.
ما بر این باوریم که توسعه آموزش با توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی امکانپذیر است.
کمیته مشورتی دانشجویی
نمایندگان دانشجویان کلیه ی دانشکده ها در این کمیته درپی این هستند که با رایزنی و هم اندیشی نقش سازنده ای در تصمیم سازی نظام آموزشی دانشگاه ایفا کنند.
همچنین این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان، بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی، ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی و بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی به فعالیت خود ادامه دهد.

 

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort