پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی کمیته

 

 

یکی از عوامل مهم رشد وتوسعه همه جانبه کشف ، جذب ، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان و نخبگان  است . دراینکه چه کسی یک استعداد درخشان محسوب می شود در نظر گرفتن فاکتورهایی چون خلاقیت ، ژرف نگری ، مهارتهای ارتباطی ، هوش هیجانی و نه تنها ضریب هوشی و قدرت حافظه باید مد نظر قرار گیرند. دفتر استعدادهای درخشان مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز که یک نهاد نوپا در جهت ساماندهی و رسیدگی به استعدادهای درخشان است چند ی است که کار خود را آغاز کرده و با چالش های طبیعی بر سر راه هر کار نوی روبرواست .                   
یکی از مهمترین این چالش ها فقدان شاخص های مدونی برای شناسایی استعدادهای درخشان است که در حال حاضر پیش نویس دستورالعملی برای انتخاب و رده بندی استعدادهای درخشان در دست بررسی است .                                      
همچنین اهداف ویژه و کاربردی واحد استعداد درخشان به شرح ذیل می باشد:
ـ شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آئین نامه های وزارت متبوع
ـ تلاش در جهت ارائه تسهیلات آموزشی ـ پژوهشی و رفاهی به دانشجویان
ـ تعامل با دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی در جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان عضو دفتر
ـ بکارگیری تکنولوژی جدید درجهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی به دانشجویان
ـ توانمندسازی دانشجویان با برگزاری کارگاههای تخصصی و غیرتخصصی
ـ برگزاری بازدیدهای علمی جهت افزایش آگاهی عملی دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی: خانم کبری دوستی فر

سمت: مسئول کمیته

ایمیل: kobra.dosti@yahoo.com

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort