پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی مسئول و دبیر کمیته

 

 

آقای حسین کمالی

سمت: مسئول کمیته

ابلاغ مسئول کمیته

 

آقای محمد نظری

سمت: دبیر کمیته

ابلاغ دبیر کمیته

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort