پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
  • نیازسنجی اساتید

  • ارتقاء کیفیت آموزش هر دانشگاه مستلزم توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه در مهارت های آموزشی است. بدین منظور پرسشنامۀ ذیل در خصوص تعیین میزان نیازهای آموزشی، رفاهی و خدماتی اعضای هیأت علمی مرکز طراحی شده است. لذا خواهشمند است بر حسب میزان نیاز، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.


  • - -
  • الف: نیازهای آموزشی

     

    فرم شماره 3- 4- 1. فرم نیازسنجی اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی، رفاهی و خدماتی مرکز آموزشی و درمانی خاتم الانبیاء شوشتر

  • ب: نیازهای رفاهی و خدماتی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort