پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
واحد پژوهش در آموزش

 

ظرفیت: 5 نفر

 

مسئول واحد: عاطفه شکوهی مقدم

1-کارگروه ایده های نوآورانه-خانم راه نورد

2- کارگروه مدیریت و رهبری آـموزشی- خانم اسدی

3-کارگروه آموزش مجازی-آقای سروریان

4-کارگروه مشاوره و حمایت دانشجویی-خانم حسینی منش

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort