پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
شرح وظايف واحد پژوهش در آموزش


1-خدمات پژوهشی
•    بررسی و تصویب اولیه طرحها و ارجاع به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
•    تهیه و جمع آوری مستندات طرح ها به صورت فیزیکی
•    ثبت اطلاعات کلی طرحها و به روز رسانی بانک اطلاعاتی به تفکیک سال
•    تصویب پایان طرح ها و ارجاع آنها به حوزه معاونت پژوهشی
•    تهیه و تنظیم لیست طرح های رسیده به تفکیک سال (شامل: کد طرح، عنوان، نام مجریان و همکاران، دانشکده) جهت قرار گیری بر روی سایت
2- توسعه پژوهش در آموزش و توانمندسازی
•    پیگیری و تلاش در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
•    خدمات مشاوره ای به مجریان
•    اطلاع رسانی از طریق چاپ پمفلت و کتابچه
•    سیاست های تشویقی مناسب جهت پژوهش در آموزش
•    برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش در جهت آموزش و توانمندسازی پژوهشگران
•    معرفی پژوهشگر برتر در هفته پژوهش و آموزش
3-سیاستگذاری جهت پژوهش در آموزش
•    برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری و ارتقاء پژوهش در آموزش
•    نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
•    درج اولویتهای مذکور در سایت واحد پژوهش در آموزش
4- پیگیری کاربردی نمودن نتایج طرحهای پژوهش در آموزش
•    دریافت پایان طرح های واحد و بررسی آنها در کمیته پژوهش در آموزش
•    گرفتن گزارش پایان طرح های واحد از معاونت پژوهشی و قرار دادن بر روی سایت با حفظ حقوق معنوی مجری جهت استفاده کلیه پژوهشگران محترم

 

نام: خانم اعظم جهانگیری

سمت: مسئول کمیته

ایمیل

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort