پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
واحد روابط عمومی

 

 

مسئول واحد: رامین یادگاری

کارگروه اطلاع رسانی ، فضای مجازی و منابع انسانی- مولود شینی

کارگروه انفورماتیک- زینب طاهری

رابط واحد پژوهش در آموزش - رضا عبدالهی

رابط واحد آموزش- امیرحسن گودرزی

واحد عملکرد و ارزیابی- خانم فرزانه اعرابی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort